بازدهی سالانه صندوق نقش جهان + بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری در سهام نقش‌جهان در هفته گذشته با خروج در حدود ۵ درصد از منابع مالی مواجه شده و ارزش صندوق با لحاظ خروج در حدود ۴۵۰ میلیارد ریالی و همچنین بازدهی هفتگی منفی ۳.۳ درصدی به ارزش کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسید.

ارزش خالص دارایی‌های این صندوق در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری به ۹ هزار و ۵۰۱ میلیارد ریال رسیده است.

ارزش فعلی صندوق نقش جهان + بورس نیوز

بازدهی محقق شده این صندوق در هفته، ماه و سال گذشته در جدول زیر ارائه‌شده است.

بازدهی سالانه صندوق نقش جهان + بورس نیوز

بازدهی سالیانه این صندوق به ۱۹۸ درصد رسیده و همچنین بازدهی هفتگی صندوق نیز همان‌طور که اشاره شد منفی ۳.۳ درصد بود.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل ۹۵.۸ سهام و حق تقدم شرکت‌ها، ۱ درصد نقد و بانک و ۳.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق ارائه‌شده است.

سرمایه‌گذاری صندوق نقش جهان در صنایع + بورس نیوز

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه‌گذاری شده توسط این صندوق ارائه‌شده است.

لیست شرکت‌های موجود صندوق نقش جهان + بورس نیوز

لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت‌وضعیت پرتفوی ۳۰ دی‌ماه صندوق ارائه‌شده است و ممکن است در سه هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235385/بازدهی-سالانه-صندوق-نقش‌جهان-در-مرز-۲۰۰-درصد