صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فراز اعتماد + بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فراز اعتماد که از صندوق‌های با درآمد ثابت بازار سرمایه محسوب می‌گردد در هفته منتهی به ۱۴ بهمن‌ماه به ارزش ۳ هزار و ۳ میلیارد ریال رسیده است.

بازدهی ماهیانه این صندوق که تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات قرار دارد به ۱.۷ درصد رسیده که نسبت به متوسط بازدهی صندوق‌های مشابه وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد.

بازدهی هفته‌ای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فراز اعتماد + بورس نیوز

بازدهی سالیانه این صندوق در سال منتهی به ۱۴ بهمن‌ماه معادل ۳۳.۷ درصد بوده که این بازدهی نیز نسبت به متوسط بازدهی صندوق‌های مشابه که در حدود ۳۰ درصد است، بازدهی خوبی محسوب می‌گردد.

در جدول زیر بازدهی ماه، سه ماه و سال این صندوق با درامد ثابت ارائه‌شده است.

بازدهی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فراز اعتماد + بورس نیوز

ترکیب دارایی‌های این صندوق بر اساس اطلاعات مندرج در وب‌سایت آن شامل ۶۸.۲ درصد اوراق مشارکت، ۲۵.۴ درصد سپرده‌های بانکی، ۶.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و همچنین ۰.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در بخش اوراق بدهی، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه دولتی سهام اصلی را از دارایی‌های صندوق در این بخش را دارند.

سپرده‌های بانکی صندوق نیز عمدتاً در دو بانک کشاورزی و شهر و با نرخ ۱۸ درصد سپرده‌گذاری شده‌اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235387/بازدهی-۳۳۷درصدی-سالانه-صندوق-توسعه-فراز-اعتماد