رشد ۱۵۲ درصدی حق بیمه صادر شده  بیمه دی + بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، بیمه دی در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به دی‌ماه سال جاری، مجموع حق بیمه صادرشده طی دوره یک‌ماهه منتهی به دی‌ماه را بالغ‌بر ۹۳۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی نیز این بخش به میزان ۳۸.۹۹۸ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده است.

عملکرد ماهانه بیمه + بیمه دی

ودی” در دی‌ماه سال جاری میزان خسارت پرداختی بیمه‌شدگان تحت نظر خود را رقمی برابر با ۲.۲۶۳ میلیارد ریال ارائه کرده، همچنین این بخش از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه مجموعاً میزان خسارت پرداختی که به ثبت رسانده بالغ‌بر ۲۰.۰۴۷ میلیارد ریال بوده است.

حق بیمه صادرشده توسط بیمه دی از ابتدای سال مالی جاری

حق بیمه صادر شده

بر پایه این گزارش، بخش «حق بیمه صادرشده» “ودی” در پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۲ درصدی را در پی داشته و از میزان حق بیمه‌ای که از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه سال جاری حاصل‌شده در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸، با رشد ۱.۳۸ درصدی مواجه بوده است.

خسارت‌های پرداختی “ودی” از ابتدای سال مالی ۹۹

خسارت های پرداختی

قسمت خسارت‌های پرداختی نیز در دوره یک‌ماهه منتهی به در ماه سال جاری، در مقایسه با سال گذشته، ۳۴ درصد افزایش پرداختی به خسارت دیدگان داشته، همچنین این عدد از ابتدای سال مالی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرد.

در دهمین ماه از سال جاری، بیمه دی طی این دوره بیشترین میزان حق بیمه صادرشده را از بخش «درمان» با ۴۵۴ میلیارد ریال در اختیار دارد، همچنین این شرکت بیمه‌ای بیمه بیشترین خسارت پرداختی را نیز در حوزه «درمان» با میزان پرداخت ۲.۰۴۹ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش درآمد ۷۶درصدی “ودی”

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235212/روند-صعودی-خسارت‌های-پرداختی-ودی-شکست-رشد-۱۵۲-درصدی-حق-بیمه-صادر-شده