به گزارش اخباربانک،  شرکت بیمه سامان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه امسال از محل فروش حق بیمه ۲۱۰,۱۹۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته داشته است.

شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۴۹ درصد را ثبت نموده است.

«بساما» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۵۰,۵۰۰ میلیون ریال طی عملکرد۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندما سال ۹۹ از محل فروش حق بیمه ۲,۱۳۷,۵۹۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته داشته است.

شایان ذکر است این شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۵۱ درصد را ثبت کرده است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78969/تراز-مثبت-۱۵۱-درصد-عملکرد-تجمیعی-بیمه-سامان