به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی اظهار داشت: از بانک‌های عامل در خواست کرده ایم یک ماه برای دریافت کد شهاب فرصت دهند. به طور جد به دنبال این هستیم جلوی نقل و انتقال پول و کار‌های بانکی از طریق کارت‌های نامعتبر گرفته شود.

وی بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی را به طور جد پیگیری می‌کنیم. برای ما بحث ایرانی و افغانستانی مطرح نیست، ما می‌گوییم کارتی که هویت ندارد نباید تراکنش انجام دهد.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78926/بانکها-خواسته-ایم-دریافت-کد-شهاب-یک-ماه-فرصت-بدهند