سود ۴۶۶ تومانی

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، بانک دی در گزارش فعالیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به پایان آذرماه سال جاری، مجموع درآمد‌های (مشاع و غیر مشاع) خود را بالغ‌بر ۳ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان ارائه کرده، مجموع «سود حاصل‌شده از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها» را نیز برابر با ۵ هزار و ۱۸ میلیارد ریال به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱.۶۸۲ درصدی را در کارنامه خود ارائه کرده است.

صورت سود و زیان “دی” در پایان آذرماه سال ۹۹

صورت سود و زیان

بر پایه این گزارش، میزان سود خالص تحقق‌یافته بانک دی طی دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه، برابر با ۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان را برای سهامداران به ارمغان آورده، همچنین میزان سود پایه در ازای هر سهم نیز بالغ‌بر ۴۶۶ تومان گزارش‌شده است.

این در صورتی است که در دوره مشابه سال گذشته سود خالص و سود پایه درازای هر سهم نیز بازیان همراه بود.

صورت‌وضعیت مالی بانک دی در پایان آذرماه ۹۹

بر اساس این گزارش، بانک دی در گزارش صورت‌وضعیت مالی میاندوره‌ای منتهی به آذرماه ۹۹، مجموع دارایی‌ها را برابر با ۳۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان گزارش‌ کرده که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته، ۳۰ درصد رشد داشته، همچنین میزان موجودی نقد “دی” در پایان آذرماه مبلغی بالغ‌بر یک هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به پایان اسفندماه ۹۸، با افزایش ۱۰۳ درصد مواجه شد.

صورت وضعیت مالی

بانک دی در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۹، میزان سرمایه خود را مبلغی بالغ‌بر ۶۴۰ میلیارد تومان به ثبت رسانده که در مقایسه با پایان سال گذشته بدون تغییر بوده، همچنین اندوخته قانونی “دی” طی این دوره ۱۱۶ میلیارد تومان ارائه گردیده و این بخش نیز همچون میزان سرمایه بانک بدون تغییر باقی‌مانده است.

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی

آینده‌نگری بانک دی در مورد نرخ سود تسهیلات بانک در ۳ ماهه آینده خود، تابع الزامات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا است.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات

برآورد بانک دی از تغییرات مانده تسهیلات منتهی به پایان اسفندماه سال جاری، در صورت تحقق اهداف از قبل پیش‌بینی‌شده در خصوص جذب منابع سپرده‌گذاران، مانده تسهیلات اعطایی بانک افزایش خواهد یافت.

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

کاهش روند زیان دهی بانک در کوتاه‌مدت و دست‌یابی به سود عملیاتی در بلندمدت.

افزایش سهم بازار سپرده‌های دریافتی از اشخاص و شرکت‌ها و افزایش سهم از بازار اعطای تسهیلات و تعهدات.

فروش اموال، املاک و سهام شرکت‌های مازاد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه.

تهاتر مطالبات از دولت با بدهی به بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری.

بیشتر بخوانید:

“دی” کارشناسان را به “دماوند” می برد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234996/سود-۴۶۶-تومانی-دی-به-ازای-هر-سهم