به گزارش اخباربانک، علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نوشت: “طرح جداسازی بازار‌های معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و بزودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه بصورت یکپارچه اجرا می شود.

هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ، بر سایر سهامداران بازار سرمایه است.

‏در طرح مذکور حد نصاب تفکیک معاملات نهاد‌ها در دوبازار عادی و بلوکی بصورت ادواری بازبینی میشود و طی بازه‌های زمانی مشخص، اثربخشی این سازوکار ارتقاء خواهد یافت.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78848/طرح-جداسازی-بازارهای-معاملاتی-بورس-تهران-نهایی