به گزارش اخباربانک، دو شرکت دارویی البرز بالک و پدیده شیمی قرن از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۸ و ۱۰۰ درصدی از یک محل خبر دادند.

براین اساس، “دبالک” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۳۷ به ۷۷ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک مالی در صورت وضعیت مالی و طرح های توسعه ای خطوط تولیدی شود.

همچنین “قرن” درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خواهد شد تا قادر به تکمیل و راه اندازی پروژه شود.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78820/برنامه-افزایش-سرمایه-۱۰۰-۱۰۸-درصدی-دو-شرکت-بورسی-فرابورسی