به گزارش بورس نیوز، شرکت فرابورس ایران اعلام کرد: با عنایت به ملغی شدن بند ۵ ششصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، در خصوص اصلاحات مرتبط با ایحاد تابلوی توافقی بازار سوم و به استناد ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به عنوان دویست و پنجاه و دومین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

درج شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در بازار پایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234736/درج-شرکت-گروه-صنعتی-و-معدنی-امیر-در-بازار-پایه