ارزش صندوق‌های مختلط به ۲۵.۴۰۰ میلیارد ریال رسید

به گزارش گروه تخقیق و مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره نمود.

همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده است. میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه شده است.

پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

ارزش صندوق‌های مختلط به ۲۵.۴۰۰ میلیارد ریال رسید

ارزش صندوق‌های مختلط در پایان روز ۳۰ دی به ۲۵ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال رسید. در این هفته شاهد خروج ۳۳۲ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق‌ها بودیم.

بازدهی متوسط هفتگی صندوق‌های مختلط به ۵.۱ درصد بازدهی منفی رسید. این بازدهی ۱.۵ برابر بازدهی منفی ثبت شده در هفته سوم دی ماه است و علت رشد بازدهی منفی نیز افت سنگین قیمت‌ها در بازار سهام طی یک هفته پایانی دی ماه بوده است.

بدترین عملکرد هفتگی را دو صندوق ثروت آفرین پارسیان و کارگزاری بانک تجارت به ترتیب با ۸ و ۷.۱ درصد بازدهی منفی داشته اند. بازدهی منفی صندوق ثروت آفرین پارسیان طی دو هفته اخیر به حدود ۱۵ درصد منفی رسیده است که برای یک صندوق مختلط عملکرد بسیار ضعیفی محسوب می‌گردد. در هفته‌ای که تمامی صندوق‌های مختلط بازدهی منفی را محقق کردند دو صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین و گنجینه مهر با ۳.۱ و ۳.۹ درصد بازدهی منفی کمترین افت ارزش را داشته اند.

همچنین متوسط بازدهی یک ماهه این صندوق‌ها به ۹.۸ درصد منفی رسیده است. در یک ماه گذشته نیز تمامی صندوق‌های مختلط بازدهی منفی ثبت کردند. صندوق ثروت آفرین پارسیان با ۲۰.۳ درصد بازدهی منفی بدترین عملکرد ماهیانه را داشته است. صندوق مشترک کوثر نیز با ۱.۳ درصد بازدهی منفی کمترین کاهش ارزش را داشته است.

متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط به کمترین حد خود طی ۶ ماه اخیر رسید و به ۱۱۷.۳ درصد رسید. بهترین عملکرد سالیانه را صندوق نواندیشان با ۱۵۰ درصد بازدهی داشته است و ضعیف‌ترین عملکرد را نیز صندوق ثروت آفرین پارسیان با ۸۴.۵ درصد داشته است.

در هفته گذشته شاهد خروج ۳۳۲ میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های مختلط بودیم. دو صندوق تجربه ایرانیان و توسعه ممتاز به ترتیب با ۱۶۳ و ۱۰۲ میلیارد ریال بیشترین خروج منابع مالی را در این هفته داشته اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234670/ارزش-صندوق‌های-مختلط-به-۲۵۴۰۰-میلیارد-ریال-رسید