بادزهی کمتر از ۲۸ درصدی صندوق در یک سال گذشته

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری توسعه فیروزه که از صندوق‌های درآمد ثابت محسوب می‌گردد، در پایان روز سه شنبه ۳۰ دی ماه به ارزش ۲.۰۴۷ میلیارد ریال رسیده است.

این صندوق که از لحاظ ارزشی جزو صندوق‌های با ارزش پایین «درآمد ثابت» محسوب می‌گردد.

ارزش فعلی

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود طی یک سال منتهی به پایان ۳۰ دی ماه امسال بازدهی ۲۷.۸ درصدی را محقق نموده است.

این در حالی است که متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت معادل ۳۰.۷ درصد بوده است.

ترکیب دارایی‌های این صندوق با درآمد ثابت بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق شامل ۹۷.۸ درصد اوراق مشارکت، ۱.۶ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۰.۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

بادزهی کمتر از ۲۸ درصدی صندوق در یک سال گذشته

بیش از ۸۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق در اوراق اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری شده تا به این ترتیب این صندوق و بازدهی آن وابستگی بسیار زیادی به بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی و تغییرات قیمت آن داشته باشد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234662/سهم-بیش-از-۸۵-درصدی-اسناد-خزانه-در-دارایی‌های-سرمایه-گذاری-فیروزه-آسیا