به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، براساس گزارشی که در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر شده است، بانک اقتصادنوین در حالی ۵۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده که در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۷ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.
جمع درآمد‌های مشاع بانک اقتصادنوین در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری به ۶۱.۳ هزار میلیارد ریال رسیده درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۶ هزار میلیارد ریال بوده است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد، درآمد‌های مشاع در بانک اقتصادنوین در پایان ۹ ماهه سال جاری ۱۳۵ درصد رشد داشته است.
درآمد‌های غیرمشاع هم با رشد فزاینده مواجه شده است. این شاخص در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۹ حدود ۲۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم ۱۰.۴ هزار میلیاردی ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۵ درصد رشد داشته است.
کل درآمد‌های بانک در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۹ حدود ۹۱ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم ۳۶.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بیانگر ۱۴۹ درصد رشد است.
رشد مستمر و قابل توجه تمامی شاخص‌های عملکردی در ماه‌های اخیر حکایت از تحولات بنیادین در بانک اقتصادنوین دارد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234632/ونوین-۵۳۲-ریال-سود-شناسایی-کرد