اعتراضات تخم مرغی اثر کرد/

به گزارش بورس نیوز، امروز روز عجیبی برای بازار بود. اول گفتند رئیس ملاصدرا استعفا داده؛ بعد گفتند نخیر، ایشان از جلسه بیرون آمده و نامه استعفا را که دیده رنگش پریده که هیهات، چه استعفایی؟؟!؛ بعد دوباره مدیر روابط عمومی مصاحبه کرد و اعلام کرد اخبار درست را فقط از من بپرسید، استعفا صحت دارد. گفتیم چه شخصی باید استعفا را رد یا قبول کند؟ فرمودند من بلد نیستم! خلاصه که بلبشویی شد و ما نفهمیدیم کی به کیست. هر چه بود، اعتراضات تخم مرغی نتیجه داد و اهالی بهارستان هم سرمست از این استعفا پیغام فرستادند که هر که سوءمدیریت داشته خودش با زبان خوش استعفا دهد، وگرنه.‌..
البته تکلیف جایگزین هم ظاهرا مشخص شده و طبق شنیده های ما گویا مدیرعامل یکی از بورس ها، عضو فعال یکی از کانون ها و همینطور بنیانگذار یکی دیگر از بورس ها برای ریاست کاندید شده اند ولی باید دید در اوضاع نابسامان بورس، مدیریت بر لبه تیغ را به عهده می گیرند یا نه. خلاصه که در این بازار، مدیران از بین نخواهند رفت و فقط از اتاقی به اتاق دیگر نقل مکان می کنند.

کاسه بر سر سمیه شکست
فکر نکنید این “من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود” ها فقط در ملاصدرا اتفاق افتاده. در باب همایون هم جنجال کم نبوده و رئیس بزرگ مستقیم تیر پیکان را به سمت سمیه گرفته و فرموده اند مقصر مشکلات بورس، دخالت های سمیه بوده! انگار نه انگار که ایشان در تعیین نرخ سود بانکی نقش داشته اند.

دارندگی و برازندگی در شرکت بیمه ای
یکی از شرکت های بیمه ۳۷ دستگاه خودرو وطنی خریده و بعضی دوستان ابراز نگرانی کرده اند. البته این شرکت به دست و دلبازی شهره بوده و پارسال هم به پرسنل خود وام های چند صد میلیونی داده بود تا خانه دار شوند. وقتی هم دیدند بعضی ها تعجب کرده اند پیغام فرستادند که دارندگی و برازندگی. پول داریم و دوست داریم به کارکنان مان بهترین امکانات را بدهیم. حالا چرا بعضی ها این گشاده دستی را تاب نمی آورند بماند‌…

خبرهای تخم مرغی
و اما در پایان خبرهای خوب هم داریم. به محض اعلام خبر استعفا، قیمت تخم مرغ ارزان شد! ضمن اینکه از جاده مخصوص هم خبر رسیده که آسوده بخوابید که تا پایان سال افزایش قیمت نداریم! چقدر تنزل کرده ایم که اگر ۲ ماه قیمت کالایی گران نشود باید جشن بگیریم و در بوق و کرنا کنیم…

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234574/پایانی-بر-اعتراضات-تخم-مرغی-با-جنجال-در-بورس-تهران