به گزارش اخباربانک، این بانک در پایان ۹ ماهه امسال ۱۲۴ میلیارد تومان درآمد غیرمشاع تولید کرده که نسبت به رقم ۶۳ میلیارد تومانی پایان ۹ ماهه سال قبل، بیش از ۸۶ درصد رشد را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، جمع درآمدهای کارمزدی “وزمین” نیز در پایان آذر ماه سال گذشته ۳۲ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۹  درصد افزایش به ۶۶ میلیارد تومان در پایان فصل پاییز امسال رسیده است.

جمع درآمدهای کارمزدی وزمین نیز در پایان شهریورماه سال گذشته ۱۹۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال بوده که با ۱۱۳ درصد افزایش به ۴۱۷ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال در پایان فصل تابستان امسال رسیده است.

بانک ایران زمین، در پایان فصل سوم سال ۹۹، ۱۴۳۹ میلیارد تومان درآمد مشاع تولید کرده و سود وجه التزام تسهیلات اعطایی آن نیز ۲۳۰  میلیارد تومان گزارش شده است.

“وزمین” از سرمایه گذاری های خود نیز تا پایان آذر ماه امسال، ۱۰۲۹میلیارد تومان سود به دست آورده است.

این بانک در ۹ ماه نخست سال جاری دو هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان منابع ارزان قیمت جذب کرد که نسبت به پایان سال گذشته بیش از ۸۶ درصد افزایش داشته است این منابع شامل سپرده های دیداری و مشابه ، سپرده های پس اندازه و مشابه و سایر سپره ها است و همچنین نزدیک ۴۴ هزار میلیارد تومان سپرده های بلند مدت جذب کرد که ۳۷ درصد نسبت به پایان سال ۹۸ افزایش داشته است.

جمع دارایی های بانک ایران زمین نیز از ۳۵ هزار ۳۵۲ میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۴۲ هزار ۱۱۰ میلیارد تومان در پایان فصل پاییز امسال افزایش یافته که نشان دهنده رشدی ۱۹ درصدی است.

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78769/رشد-98-86-درصدی-درآمدهای-غیرمشاع-جذب-منابع-بانک-ایران-زمین