به گزارش اخباربانک، بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی از برنامه افزایش سرمایه ۳۶۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، این بانک در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۹.۸ به ۹۲.۲ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش سرمایه ۷۲.۴ هزار میلیارد تومانی بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی صورت می‌گیرد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78759/برنامه-افزایش-سرمایه-۳۶۵-درصدی-بانک-ملی