سهامداران

به گزارش بورس نیوز، شرکت گاز و شیشه مجمع عمومی فوق العاده را برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ درمحل اتوبان تهران قم -شهرک صنعتی شمس آباد، بلوارسروستان، گلسرخ ۱۲ شرکت شیشه وگاز برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه درخصوص انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تصمیم گیری شد.

سهامداران

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234424/سهامداران-کگاز-تصمیم-گرفتند