حرکت

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته‌شده است.

ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره کرد.

میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه‌شده است. میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه‌شده است.

موارد اصلی به‌صورت جداگانه توضیح داده‌شده است:

متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط به ۱۳۵ درصد رسید

بررسی خروج سرمایه از این صندوق‌ها

ارزش صندوق‌های مختلط در پایان روز ۲۳ دی به ۲۴ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال رسید. در این هفته شاهد خروج ۸۱۹ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق‌ها بودیم.

بدترین صندوق‌ها و بازدهی‌ها مشخص شد

بازدهی متوسط هفتگی صندوق‌های مختلط به ۳.۲۳ درصد بازدهی منفی رسید. بدترین عملکرد هفتگی را دو صندوق ثروت آفرین پارسیان و مشترک سپهر آتی با ۷ و ۴.۵ درصد بازدهی منفی داشته‌اند و در هفته‌ای که تمام صندوق‌های مختلط بازدهی منفی داشتند، دو صندوق تجربه ایرانیان و مشترک کوثر با ۰.۷ و ۰.۹ درصد بازدهی منفی کمترین زیان را داشتند.

ضعیف‌های ماهانه را بشناسید

متوسط بازدهی یک‌ماهه این صندوق‌ها به ۷.۳ درصد بازدهی منفی رسید که دراین‌بین صندوق ثروت آفرین پارسیان با ۱۵.۸ درصد بازدهی منفی ضعیف‌ترین عملکرد و صندوق مشترک کوثر با ۴.۷ درصد بازدهی مثبت بهترین عملکرد را داشته است.

بهترین بازدهی سالیانه صندوق‌ها/ بازدهی ۱۷۰ درصد یک صندوق!

در بخش سالیانه، متوسط بازدهی صندوق‌های مختلط در یک سال منتهی به ۲۳ دی‌ماه امسال به ۱۳۵.۶ درصد رسید.

صندوق نواندیشان با ۱۷۰ درصد بازدهی و پس‌ازآن صندوق ارمغان یکم ملل با ۱۶۸.۶درصد بازدهی بهترین عملکرد سالیانه را داشته‌اند و از سوی دیگر دو صندوق مشترک کوثر و ثروت آفرین پارسیان با ۱۰۲ و ۱۰۷ درصد بازدهی ضعیف‌ترین بازدهی سالیانه را داشته‌اند.

بیشترین خروج منابع از توسعه پست‌بانک و …

در هفته گذشته و همان‌گونه که در بالاتر ذکر شد شاهد خروج ۸۱۹ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق‌ها بودیم. بیشترین خروج منابع مالی از دو صندوق توسعه پست‌بانک و تجربه ایرانیان به ترتیب با ۷۰۸ و ۱۳۲ میلیارد ریال صورت گرفته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234364/حرکت-صندوق-مشترک-کوثر-بر-خلاف-زیان-صندوق‌ها