مدیریت ضعیف ایساتیس پویا کیش با بازدهی منفی ۸ درصدی

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در هفته قبل عملکرد بسیار ضعیفی را داشته و با خروج منابع مالی و هم‌کسب یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های هفتگی مواجه بوده است.

مدیریت ضعیف ایساتیس پویا کیش با بازدهی منفی ۸ درصدی

این صندوق با خروج ۱۴ میلیارد تومان و بازدهی منفی ۸ درصدی به ارزش ۸۴۰ میلیارد ریالی در پایان روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه امسال رسیده است.

مدیریت ضعیف ایساتیس پویا کیش با بازدهی منفی ۸ درصدی

بازدهی هفته گذشته این صندوق به ۸ درصد بازدهی منفی رسیده است. همچنین بازدهی سالیانه آن همان‌گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به ۱۸۰ درصد رسیده است که ۴۶ واحد درصد کمتر از متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی در یک سال گذشته بوده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل ۹۹.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۰.۸ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق مدیریت ضعیف ایساتیس پویا کیش با بازدهی منفی ۸ درصدی

سهام اصلی سرمایه‌گذاری شده توسط این صندوق

مدیریت ضعیف ایساتیس پویا کیش با بازدهی منفی ۸ درصدی

لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت‌وضعیت پرتفوی پایان آذرماه شرکت ارائه‌شده و ممکن است در سه هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234361/مدیریت-ضعیف-ایساتیس-پویا-کیش-با-بازدهی-منفی-۸-درصدی