خروج ۴ میلیارد تومانی منابع از صندوق

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ با مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ در روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه سال جاری به ارزش ۲ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریالی رسیده است.

خروج ۴ میلیارد تومانی منابع از صندوق

در هفته گذشته شاهد خروج بیش از ۴۰ میلیارد ریال از منابع مالی این صندوق بوده‌ایم و بازدهی هفته گذشته این صندوق به ۵.۳ درصد بازدهی منفی رسیده است.

خروج ۴ میلیارد تومانی منابع از صندوق

بازدهی سالیانه آن همان‌گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به ۲۳۰ درصد رسیده است که اندکی بیشتر از بازدهی متوسط صندوق‌های سهامی در یک سال گذشته محسوب می‌گردد.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل ۹۸.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۱.۸ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری صندوق 

خروج ۴ میلیارد تومانی منابع از صندوق

سهام اصلی سرمایه‌گذاری شده توسط صندوق

خروج ۴ میلیارد تومانی منابع از صندوق

لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت‌وضعیت پرتفوی پایان آذرماه شرکت ارائه‌شده است و ممکن است در سه هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234362/خروج-۴میلیاردتومانی-منابع-ازصندوقمشترک-کارگزاری-حافظ