باید دید با این شرایط، سهامداران “شپلی” موفق به احقاق حق و حقوق خود خواهند شد و این شرکت را از باتلاق ابهاماتی که در آن فرو رفته بیرون خواهند کشید یا نه.

درباره مجمع سوم دی ماه “شپلی” اینجا بیشتر بخوانید.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234373/سهامداران-شپلی-خواستار-ورود-مستقیم-رئیس-قوه-قضائیه-شدند