به گزارش اخباربانک، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با اتمام سال مالی منتهی به آذر ، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.

همچنین کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۸۱۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی به مجمع فوق العاده و دو شرکت نیروکلر و سیمان دشتستان برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید: ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۲۰ بهمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور(مجمع فوق العاده): ساعت ۱۰ روز چهارشنبه ۱۵ بهمن در نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیام ۱۸، پلاک ۳

نیروکلر(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۲۰ بهمن در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

سیمان دشتستان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت ۱۰ روز شنبه ۲ اسفند در خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان نهم، پلاک ۲۲

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78671/زمان-افزایش-سرمایه-۸۱۰-درصدی-محل-تجدید-ارزیابی