به گزارش بورس نیوز، بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در کشور به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده‌اند.

کار بانک‌ها در دریافت سود و بهره شبیه شعبده‌بازیه و تولیدکننده‌هایی داریم که ۵میلیارد تسهیلات گرفتند، ۱۰میلیارد پرداخت کردند و هنوز ۱۵ میلیارد بدهکار هستند!

برای نمونه، یک بانک ۱۸ساله واحد تولیدی را با ۴ هزار کارگر تعطیل کرده و هنوز بر خطوط تولیدی این بانک، قفل‌ها وجود دارد چراکه کار بانک‌ها تولید نیست.

وقتی کارخونه‌ای از بانک تقاضای تمدید وام میکند، بانک تمدید را در قالب وام جدید انجام می‌دهد و قانون را هم دور میزند؛ البته سود جدید را چند برابر سود وام اصلی لحاظ کرده و این شعبده بازی بانک برای پول گرفتن از تولید‌کننده و تعطیل کردن تولید است؛ بانک سرعت گیر تولید است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234345/شعبده-بازی-به-نام-بانک-بانک‌ها-تولیدکننده-نیستند-تعطیل‌کننده-هستند