به گزارش اخباربانک، طرح جشنواره پایانه های فروشگاهی برای تمامی دارندگان و علاقمندان به تهیه پایانه های فروشگاهی بانک ایران زمین، به مدت چهار ماه از یکم دی ۱۳۹۹ لغایت پایان فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد.

 شرایط شرکت در این قرعه کشی به این صورت خواهد بود که:

✅حداقل مبلغ مانده سپرده متصل به پایانه به میزان ۱۰۰ میلیون ریال برای شرکت در این قرعه کشی الزامی است که معادل ۲۰۰ امتیاز در ماه است.

✅به ازای هر یک میلیون ریال افزایش در موجودی سپرده، ۲ امتیاز محاسبه می شود.

✅حداقل مبلغ تراکنش ماهانه پایانه فروش برای شرکت در قرعه کشی به میزان ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود که معادل ۳۰۰ امتیاز در ماه است.

✅به ازاء هر یک میلیون ریال افزایش در مبلغ تراکنش نیز ۱ امتیاز محاسبه می شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78657/آغاز-جشنواره-پایانه-های-فروش-ایران-زمین