به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان ممتازان کرمان مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ درمحل کیلومتر ۳۲ جاده کرمان – رفسنجان برگزار شد.

گفتنی است، در این مجمع در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234328/سمتاز-۶۷-درصد-سرمایه-را-افزایش-داد