نفت بدهید، مدیر وارد کنید!

به گزارش بورس نیوز، بورس تهران برای غافلگیری سهامداران هر روز کف جدیدی رو می کند و امروز مقاومت ۲۰۰ روزه طوری در هم شکست که گویی جنگی رخ داده! بماند که منشا تورم و مشکلات اقتصادی (از نظر برخی به ظاهر کارشناسان) بر سر سهامداران آوار شد و خبری از ارزانی نشد؛ ولی این روزها پوزخندی که در روزهای اوج بازار اهالی پاستور می زدند بیشتر برای مان معنا یافته، پنبه سفارشی شان را هم از گوش مان در آورده ایم. اهالی بهارستان هم که یکی به نعل می زنند و یکی به میخ؛ از یک سو خود را حامی منافع سهامداران معرفی می کنند، از سوی دیگر از فکر طرح سوال و استیضاح بابت افزایش قیمت میلگرد هستند. البته سهامداران هم که به قولی برخی هاشان حکم مرده ای را دارند که برایشان فرقی ندارد مرده شور چطور شست و شوی شان دهد! و برخی دیگر هم دنبال اعتراضات تخم مرغی هستند و… این وسط اگر کاسه و کوزه ویرانی این بازار را بر سر دشمن مو بور بشکنیم، کم لطفی نیست؟

غیب گویی آقایان با چشم باز 

آورده اند که به یکی از اهالی ملاصدرا گفتند چرا با توقف های مکرر نمادها برای سهامداران مشکل درست می کنید؟ این بزرگوار هم اندکی تفکر کرده و فرموده اند حتما دلیلی داشته که بسته ایم و باز نشده! کاش یکی به آقایان یاد دهد که موقع غیب گویی، حتما چشم شان را ببندند! بیشتر اثر دارد…

کارشناسی کبک ها

چند روزی تصمیمات سمیه برای قیمت گذاری دستوری فولاد، در صدر اخبار بازار قرار داشت و عده ای به هر دری زدند تا منافع سهامداران (که بر حسب اتفاق یک جمعیت ۵۰ میلیون نفری را شامل می شود) حفظ شود! ولی گویا قیمت گذاری دستوری، سفره برخی رسانه ها را هم خوب چرب می کرده که علیه سهامداران تیتر می زنند و آنان را بورس بازان نوسانگیر می نامند! در حیرتیم چطور است که این به اصطلاح رسانه ها، چرا وقتی عده ای قلیل به دخل عوام می زنند سرشان را در برف می کنند و حالا ادعای کارشناسی بورس دارند…

افشاگری های عجیب ک سکوت عجیب تر مدیران شرکت بورسی 

یکی از اهالی بهارستان چند وقتی است که از فساد در یکی از شرکت های بزرگ بازار افشاگری می کند. بعد از افشای انتصاب اقوام نزدیک به سمیه، این بار از “قراردادهای هزار میلیارد تومانی بدون برگزاری تشریفات خبر داده اند. این قرارداد به یک شرکت اجنبی واگذار شده و آقایان نصف مبلغ قرارداد را هم نقدی دلار داده اند! ضمن اینکه ایشان اعلام کرده اطلاعات محرمانه این شرکت روی فلش مموری برای اجنبی ها کپی شده و آنهایی هم که اعتراض کرده اند، برکنار شده اند!” حالا پشت پرده این افشاگری ها چیست نمیدانیم؛ اما سکوت مدیران این شرکت بعد از افشاگری قبلی، شائبه کذب بودن این اتهامات را کمرنگ می کند… امیدواریم زودتر شفاف سازی انجام شود.

اظهار فضلی از آقای دلار ۴۲۰۰ تومانی 
آقای دلار ۴۲۰۰ تومانی (ببخشید ایشان فرموده اند این افتخار را به ایشان نسبت ندهیم، ولی هنوز لقب مناسب تری پیدا نکرده ایم) هم گویا یک لحظه چشم های مبارک را بسته و تفکر کرده اند و بعد هم فرموده اند “نفت بدهید و اتوبوس وارد کنید!” اصلا هم مهم نیست که ما توان تولید اتوبوس داریم یا نه. ما هم از همین جا خواهش میکنیم نفت بدهید و مدیر وارد کنید، آن هم از نوع کار بلدش!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234270/کارشناسی-کبک-هانفت-بدهید-مدیر-وارد-کنید