افزایش ۱۵۸ هزارتومانی ارزش سهام عدالت

به گزارش بورس نیوز، در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز قبل از آن، ۱.۸درصد (۱۵۸هزار تومان) افزایش یافت.

بر این اساس، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸میلیون و ۹۸۳هزار تومان و ۱۶میلیون و ۹۲۹هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵میلیون و ۳۹۰هزار تومان رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234205/افزایش-۱۵۸-هزارتومانی-ارزش-سهام-عدالت