به گزارش اخباربانک، بانک پاسارگاد از برنامه افزایش سرمایه ۵۳ درصدی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته خبر داد و با رشد بیش از یک درصدی قیمت سهام روبرو شد.

براین اساس، “وپاسار” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۶٫۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک بورسی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به بهبود میزان سودآوری سهامداران، حفظ و توسعه سهم بانک از بازار، فراهم آوردن زمینه گسترش فعالیت های بانکی و افزایش ضریب کفایت سرمایه شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78605/بانک-پاسارگاد-دو-محل-افزایش-سرمایه-می-دهد