به گزارش اخباربانک، بیمه البرز در ۹ ماه گذشته با سرمایه ۱۴۴۲٫۴ میلیارد تومانی که نسبت به پارسال افزایش ۲۶۱ درصدی داشته به سود خالص ۱۳۰۵٫۱ میلیارد تومان رسیده و جهش چشمگیر و قابل توجه را رقم زده است. سودخالص محقق شده به ازای هر سهم در پایان ۹ ماه گذشته ۹۰٫۵ تومان است.

ضریب خسارت مجموع ۹ ماه گذشته ۷۳ درصد بوده و نسبت به ضریب ۸۳ درصدی مدت مشابه در سال ۹۸ کاهش داشته است. در تفکیک عملکرد سه فصل گذشته شاهد کاهش ضریب خسارت از بهار تا پاییز هستیم.

اما سودسازی شرکت در فصل پاییز ضعیف تر از تابستان بوده و با افت ۲۸ درصدی رو به رو بوده است. رشد بیش از ۴۰۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78537/کاهش-ضریب-خسارت-بیمه-البرز-بهار-پاییز