به گزارش اخباربانک، در پی توقف نماد بانک های ملت ، صادرات و تجارت از هشت دی و تعلیق حداکثر ۱۰ روزه به دلیل واگذاری سهام هفت شرکت هر سه بانک اقدام به ارایه توضیح کردند تا زمینه بازگشت به بورس فراهم شود.

به این ترتیب، دقایقی پیش نمادهای “وبملت ، وبصادر ، وتجارت” پس از رفع تعلیق و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت، آماده انجام معامله شدند.

براساس این گزارش، طبق مصوبه جدید دولت ، ۴۳٫۵ هزار میلیارد تومان از باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه بورسی و سه شرکت سرمایه گذاری ملی، هپکو و ایران ترانسفو به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار می شود .

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78511/سه-بانک-ملت-صادرات-تجارت-آماده-بازگشت-تابلو-شدند