به گزارش اخباربانک، بر اساس دستور منتظری دادستان‌کل کشور به همتی رئیس‌ بانک‌مرکزی، بانک ها دیگر نمی توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

نامه دادستان کل کشور به رئیس‌ کل بانک مرکزی

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78512/نامه-دادستان-کل-کشور-رئیس-بانک-مرکزی