به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین از واگذاری سهام خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۲/۸۰۰/۰۰۰ سهم از سهام شرکت پمپ سازی ایران را به قیمت هر سهم ۳۴,۰۷۴ واگذار کرده است.

گفتنی است، این شرکت تعداد ۲/۰۰۰/۰۰۰ سهم بیمه سرمد با بهای تمام شده ۱۷/۹۳۵ میلیون ریال خریداری کرده است.

بیشتر بخوانید:

“شرنگی” بیش از  ۲ میلیون سهم “ثفارس” را فروخت

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233618/فروشی-دیگر-از-شرنگی