به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، واگذاری ۳۵ درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس ایران از طریق مزایده عمومی به موجب عدم وجود شرکت کنندگان، با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233621/وبانک-نتوانست-سهامش-را-بفروشد