به گزارش اخباربانک، طرح تجاری این شرکت بیمه با اتکاء بر تکنولوژی و بهره گیری از نواوری های روز و پوشش نیازهای خانواده های ایرانی طراحی شده است.

شرکت بیمه پردیس با هدایت مسعود حجاریان ، مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه قرار است به بازار بیمه ایران پا گذارد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78419/تاسیس-بیمه-پردیس-هم-تصویب-شورای-عالی-رسید