پتروشیمی شازند اراک در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۱۲۹۵ میلیارد تومان به ثبت رساند. فروش این ماه ۱۹ درصد بیشتر از آبان و ۸۰ درصد بیشتر از میانگین دوره هشت ماهه می‌باشد.

 جمع فروش مقداری شاراک در این ماه حدود ۷۸ هزار تن بوده که در قیاس با ماه قبل ۴ درصد بیشتر است.

 نرخ فروش پلی پروپیلن شرکت نسبت به ماه گذشته ۶ درصد رشد و نرخ فروش دو اتیل هگزانول شرکت نیز نسبت به ماه گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

 مجموع فروش ۹ ماهه شرکت ۷۰۳۸ میلیارد تومان گزارش شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۴۹۳۹ میلیارد تومان بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233488/یک-رکوردشکنی-در-شاراک