“کگهر” در آذر ماه حدود ۱۲۴۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ماه گذشته با افت ۱۱ درصدی مواجه شده است.

 این شرکت در این ماه حدود ۲۱۹ هزار تن کنسانتره و ۸۸۹ هزار تن کلوخه سنگ آهن فروخته که به ترتیب نسبت به ماه گذشته، افت ۳۶ درصدی و ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

 نرخ فروش کنسانتره در این ماه ۳ درصد و کلوخه ۹ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته و به حدود ۱.۹ میلیون تومان و ۷۵۰ هزار تومان به ازای هر تن رسیده است.

 شرکت در مجموع سال مالی ۹۹، ۹۸۰۳ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۵۳۱۰ میلیارد تومان بوده است.

سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233422/افت-۱۱-درصدی-فروش-در-کگهر