بررسی اولیه احداث کارخانه در

به گزارش بورس نیوز، شرکت باما از انعقاد تفاهمنامه با سازمان بنادر ودریانوردی خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تفاهمنامه با سازمان بنادر و دریانوردی جهت مطالعات و بررسی اولیه احداث کارخانه و ارائه پیشنهاد در این رابطه منعقد شده است.

تفاهمنامه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233338/بررسی-اولیه-احداث-کارخانه-در-کاما