آپارتمان

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده یک باب آپارتمان مسکونی متعلق به شرکت گسترش ایوان پایدار، یکی از شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها بدون نتیجه ماند.

آپارتمان

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233272/آپارتمان-وسکاب-خریدار-نداشت