ارسال گزارش تخلفات مرتبط با سهام عدالت به صحن مجلس

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تخلفات مرتبط با سهام عدالت اظهار کرد: براین اساس کمیسیون در ماه‌های اخیر گزارشی با هدف بررسی نحوه واگذاری و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سهام عدالت تهیه کرد. 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در کشور از سال ۸۵ مطرح شده، افزود: این گزارش به صحن علنی ارسال می‌شود و درصورت موافقت صحن علنی، پرونده تمامی افرادی که در طول این سال‌ها از قانون در ارتباط با موضوع سهام عدالت، نحوه واگذاری و ترکیب سهام عدالت عدول کرده‌اند به دستگاه قضا ارسال خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233250/ارسال-گزارش-تخلفات-مرتبط-با-سهام-عدالت-به-صحن-مجلس