مزایده

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده واگذاری ۹۶ درصد سهام شرکت تابعه جوی گستر نفت بدون نتیجه ماند.

مزایده

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233243/مزایده-ونفت-برنده‌ای-نداشت