تحقق سود ۴ میلیارد ریالی

به گزارش بورس نیوز، شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین از کسب سود بابت خرید و فروش سهام خبر داد.

بر این اساس این شرکت اعلام کرد، بابت خرید و فروش سهام در آذر ماه سال جاری حدود مبلغ ۴,۵ میلیارد ریال سود کسب کرده است.

تحقق سود ۴ میلیارد ریالی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233187/تحقق-سود-۴-میلیارد-ریالی-غچین-از-خرید-و-فروش