به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در موسسه اعتباری ملل به ١٩٠۵ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۴٧ میلیارد تومان و در کل دوره ١٠٠٩ میلیارد تومان مثبت بود.

عملکرد “وملل” در آذرماه نشان می‌دهد ۲۴۱٫۸ میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی و ۱۹۵ میلیارد تومان از سود سپرده مجموع نه ماه مربوط به آذرماه بوده است در نتیجه تراز درآمدی این موسسه در ماه گذشته حدود ۴۷ میلیارد تومان مثبت بوده است؛ هرچند در مقایسه با تراز درآمدی مثبت ۹۰ میلیارد تومانی آبان با افت همراه بوده اما عملکرد رو به رشد این موسسه هم‌چنان حفظ شده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78313/تراز-مثبت-وملل-٩-ماهه