توضیح روابط عمومی بانک دی به خبر محاکمه ۹ مدیر وقت این بانک

جمشید قزوینیان مدیر روابط عمومی بانک دی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی هیئت مدیره جدید بانک، اعاده حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک است و طی مدت یک سال گذشته اقدامات موثر و گسترده‌ای در راستای وصول مطالبات بانک انجام شده و بخش قابل توجهی از مطالبات معوق گذشته بانک به مرحله وصول رسیده است گفت: مطالبات اشاره شده در خبر و مدیران دخیل در ارائه این تسهیلات مربوط به سال‌های گذشته است که با پیگیری‌های قضایی مدیرعامل و هیئت مدیره جدید بانک و همکاری دستگاه‌های نظارتی به مرحله اجرایی درآمده و مدیرانی که در خبر به محاکمه آن‌ها اشاره شده است سال‌های قبل از بانک خارج شده اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233133/توضیح-روابط-عمومی-بانک-دی-به-خبر-محاکمه-۹-مدیر-وقت-این-بانک