به گزارش بورس نیوز، شرکت عمران و توسعه فارس از تغییر با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، به علت زیان دهی و عدم سودآوری و رکود فعالیت شرکت سمیع فارس تصمیم به انحلال گرفته شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233101/ثفارس-این-شرکت-را-منحل-کرد