به گزارش بورس نیوز، شرکت آسیا سیر ارس از تغییرات اساسی در قرارداد حمل ریلی و ترکیبی گندله از مبادی مختلف به شرکت فولاد هرمزگان خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، افزایش نرخ حق مالکانه حمل ریلی به میزان ۵۲/۸ درصد و همچنین افزایش نرخ حمل جاده‌ای به میزان ۳۰ درصد موضوع حمل ریلی و ترکیبی گندله، قرارداد فولاد هرمزگان که برآورد می‌شود مبلغی معادل ۷۰ میلیارد ریال به درآمد عملیاتی و به همان نسبت به سود عملیاتی این شرکت اضافه شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233105/حآسا-نرخ-قرارداد-هرمز-را-افزایش-داد