به گزارش بورس نیوز، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ درمحل شهرکرد- کیلومتر ۱۰ جاده سامان به شهرکرد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد برگزار شد.

لازم به ذکر است، در این مجمع درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233070/زشگزا-در-مجمع-تصمیم-گرفت