۱۴۰ درصد افزایش درآمد

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت سیمان اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به آبان ماه سال جاری، مجموع درآمد ‌های حاصل شده از فروش محصولات طی این دوره بالغ بر ۲۹۳ میلیارد ریال گزارش کرد.

درآمد‌های بدست آمده این شرکت سیمانی از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه برابر با ۱.۶۸۷ میلیارد ریال بود.

۱۴۰ درصد افزایش درآمد

میزان درآمد شناسایی شده شرکت سیمان اصفهان
درآمد‌های به ثبت رسیده شرکت سیمان اصفهان در آبان‌ماه در مقایسه با ماه گذشته، ۲۸درصد رشد را در کیسه‌های سیمانی خود به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با افزایش درآمد ۱۴۰درصدی روبه‌رو شده و درآمد‌های شناسایی شده از ابتدای سال مالی نیز تا پایان آبان ماه رشد ۱۰۳درصدی را تجربه کرده است.

۱۴۰ درصد افزایش درآمد

میزان فروش محصولات فروش رفته شرکت سیمان اصفهان

بر پایه این گزارش، میزان فروش محصولات شرکت سیمان اصفهان در آبان ماه برابر با ۱۰۴.۸۷۷ تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته با ۶ درصد کاهش روبه‌رو بوده و از سوی دیگر این آمارها نسبت به دوره مشابه سال گذشته، توانسته ۱۰ درصد افزایش را به خود ببیند.

میزان فروش “سصفها” از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه برابر با ۸۶۰.۷۵۷ تن گزارش شده که در این دوره با رشد ۱۵درصدی نسبت به دوره مشابه همراه بود.

۱۴۰ درصد افزایش درآمد

نمودار بیشترین میزان فروش بخش فروش داخلی “سصفها”
بر اساس این گزارش، بیشترین میزان محصول فروش “سصفها” در آبان‌ماه از بخش «فروش داخلی» بوده، همچنین در این بخش محصول «سیمان» با ۵۵.۳۳۷ تن عمده‌ترین میزان فروش را در اختیار داشته و در جایگاه بعدی را محصول «شن و ماسه» با ۲۱.۴۱۹ تن به خود اختصاص داده است.

۱۴۰ درصد افزایش درآمد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233049/افزایش-درآمد-۱۴۰درصدی-سصفها-روند-فروش-محصولات-اصلی-نزولی-شد