شرکت

به گزارش بورس نیوز، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از شرکت در مناقصه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در مناقصه خرید تعداد مورد نیاز یک سال کاغذ حرارتی شرکت کرده است.

شرکت

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/232919/شرکت-تاپکیش-در-مناقصه-خرید-کاغذ