فروش

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین از واگذاری سهام خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۳/۸۱۵/۹۶۵ سهام بانک سامان در بازار پایه زرد فرابورس و همچنین تعداد ۲۹۴/۴۷۰ سهم گروه توسعه صنعتی ایران را واگذار کرده است.

فروش

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/232929/فروش-سامان-و-وتوصا-در-شرنگی