سهامداران

به گزارش بورس نیوز، شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس زمان پرداخت سود را مشخص کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹/۰۸/۰۱ تعیین شد.

همچنین، سهامداران حقوقی می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ می‌توانند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

سهامداران

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/232098/سهامداران-زپارس-در-جریان-باشند