به گزارش اخباربانک، بانک پارسیان که با بازدهی مثبت بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی با توقف نماد روبرو شده از شرایط فروش ۱۰۰ درصد سهام گروه مالی پارسیان از طریق مزایده خبر داد.

براین اساس، “وپارس” اعلام کرد: در نظر دارد ۱۰ میلیارد سهم معادل ۱۰۰ درصد سهام گروه مالی پارسیان را از طریق مزایده بصورت ۵۰ درصد نقد و الباقی طی اقساط دوساله به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار کند.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا ۲۰ آذر به ساختمان مرکزی بانک مراجعه کنند. تاریخ برآوردی اعلام نتایج هم ۲۳ آذر اعلام شده است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77942/۱۰۰-درصد-سهام-گروه-مالی-پارسیان-مزایده-گذاشته